• doktorica muzikoloških znanosti
  • glavna in odgovorna urednica zbirke Monumenta artis musicæ Sloveniæ
  • glavna in odgovorna urednica e-zbirke Slovenska glasbena dediščina
  • članica Znanstvenega sveta Muzikološkega inštituta

 

Telefon:
+386(0)14706196
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: glasba baroka na Slovenskem, zgodnjebaročna duhovna monodija, italijanska opera 17. in 18. stoletja, glasbene migracije v 17. in 18. stoletju, glasbeni repertoar obalnih mest Slovenije do 19. stoletja, opus I. Poscha in G. Pulitija.