Dr. Metoda Kokole

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-8340-1082

 • doktorica muzikoloških znanosti
 • univerzitetna diplomirana francistka
 • docentka
 • glavna in odgovorna urednica zbirke Monumenta artis musicæ Sloveniæ
 • članica uredniškega odbora revije De musica disserenda
 • glavna in odgovorna urednica e-zbirke Slovenska glasbena dediščina
 • članica področne skupine RISM za Slovenijo
 • članica področne skupine RILM za Slovenijo
 • članica Znanstvenega sveta Muzikološkega inštituta

 +386(0)14706196

metoda.kokole@zrc-sazu.siPodročje raziskav: glasba baroka na Slovenskem, zgodnjebaročna duhovna monodija, italijanska opera 17. in 18. stoletja, glasbene migracije med poznim 16. in zgodnjim 19. stoletjem, glasbeni repertoar obalnih mest Slovenije do 19. stoletja, opus I. Poscha in G. Pulitija, glasbena ikonografija.

Raziskovalna zanimanja: glasbena dediščina slovenskega prostora med 16. in zgodnjim 19. stoletjem. Še posebno se zanima za širitev italijanske glasbe v nekdanjih notranje avstrijskih deželah. Raziskovalno se ukvarja z gradivom, povezanim z opernimi predstavami in mobilnostjo pevcev, impresarijev, repertoarja itd., ki so se gibali med Italijo in nemškimi deželami.

Druga dela: vse od zaposlitve na Muzikološkem inštitutu leta 1992 je ali je bila članica oz. vodja številnih ekspertnih skupin oz. združenj: Slovensko muzikološko društvo (članica, od 1992), Historični seminar ZRC (vodja Koordinacijskega odbora, 1998–2010), Znanstveni svet Muzikološkega inštituta ZRC SAZU (članica, od 2000), Področna skupina RILM za Slovenijo (vodja, 2003–2017, odslej članica), Znanstveni svet ZRC SAZU (članica, 2004–2008), revija De musica disserenda (ustanovna članica uredniškega odbora in urednica številnih zvezkov, od 2005), Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (ustanovna članica, podpredsednica, 2007–2013, odtlej predsednica), zbirka Monumenta artis musicae Sloveniae in podzbirka Supplementa (glavna in odgovorna urednica, od 2008), Znanstveni svet za humanistiko pri ARRS (članica, 2011–2016). Med letoma 2000 in 2012 je bila vodja šestih uspešno zaključenih nacionalnih raziskovalnih projektov in med 2013 in 2016 vodja področne skupine v okviru evropskega HERA MusMig projekta. Od 2018 je vodja nacionalnega raziskovalnega programa Raziskave slovenske glasbene preteklosti (ARRS, P6-0004).

Zlati znak ZRC (2001)
Štipendija sklada dr. Franca Munde za štipendiranje študentov v Republiki Sloveniji (1991/92)
TEMPUS Moblity, Royal Holloway College Univerze v Londonu (maj–julij 1994)
Francoska vladna štipendija, Pariz in Versailles (september 1995)
Štipendija ESF (Evropske znanstvene fundacije) (Univerza v Oxfordu 2000)
Italijanska vladna štipendija (Univerza v Vidmu, Gemona julij–avgust 2002)

Monografije in kritične izdaje virov:

 • Monumenta artis musicae Sloveniae, zv. 60: Giuseppe Arene: Achille in Sciro (1738). Arije Ahila in Dejdameje = Arias for Achilles and Deidamia. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. http://bit.ly/32MZ73H
 • Monumenta artis musicae Sloveniae, zv. 57: Glasba v Kopru v 17. stoletju = Music in seventeenth-century Koper. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. http://bit.ly/2Ih4UFA
 • Monumenta artis musicae Sloveniae, zv. 40 in zv. 42: Gabriello Puliti: Sacri concentus, Pungenti dardi spirituali, Lilila convallium, Sacri accenti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001–2003. http://bit.ly/38eTBIl
 • Monumenta artis musicae Sloveniae, zv. 30, 31, 35: Isaac Posch, Musicalische Ehrenfreudt, Musicalische Tafelfreudt, Harmonia concertans [=opera omnia]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1996–2001. http://bit.ly/3akDOcv
 • Isaac Posch “diditus Eois Hesperiisque plagis – praised in the lands of Dawn and Sunset”. Frankfurt am Main: P. Lang, 2009. https://www.peterlang.com/view/title/51316

 

5 najpomembnejših razprav v zadnjih 5 letih (2016–2021):

 • The Graz 1740 pasticcio Amor, odio e pentimento. A special case or Mingottis's common practice?. V: Operatic pasticcios in 18th-Century Europe. Contexts, materials and aesthetics, ur. Berthold Over, Gesa zur Nieden (Mainz Historical Cultural Sciences, 45), 507–525. Bielefeld: Transcript, 2021. doi: 10.14361/9783839448854-024
 • The Ljubljana singer and virtuoso pianist Francesco Pollini and the two key women of his youth. V: Glazba, migracije i europska kultura: svečani zbornik za Vjeru Katalinić = Music, migration and European culture : essays in honour of Vjera Katalinić, ur. Ivana Cavallini, Jolanta Guzy-Pasiakowa, Harry White (Muzikološki zbornici, 22), 501–518. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2020. https://bit.ly/35pMj93
 • Andrea Bernasconi's earliest operatic music on its way north of the Alps. Musicologica Brunensia, 53 Suppl. (2018): 207–226 (doi: 10.5817/MB2018-S-14.) http://bit.ly/2TBhR2b
 • Migrations of music repertoire. The Attems music collection from around 1744. V: Musicians' mobilities and music migrations in early modern Europe. Biographical patterns and cultural exchanges, ur. Gesa zur Nieden in Berthold Over (Mainzer Historische Kulturwissenschaften, 33), 341-377. Bielefeld: Transcript, 2016. http://bit.ly/2vyybss
 • Echoes of Giovanni Gabrieli’s style in the territories between Koper and Graz in the first quarter of the seventeenth century. V: Giovanni Gabrieli. Transmission and reception of a Venetian musical tradition, ur. Rodolfo Baroncini, David Bryant in Luigi Collarile (Venetian music studies, 1), 51-67. Turnhout: Brepols, 2016. http://bit.ly/2ThUCv7

 

5 najpomembnejših zgodnejših razprav:

 • The Mingotti opera company in Ljubljana in the early 1740s. V: The eighteenth-century Italian opera seria. Metamorphoses of the opera in the imperial age, ur. Petr Macek in Jana Perutková (Colloquia musicologica Brunensia, 42), 138-163. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2013.
 • Glasbenoteoretični in pedagoški priročniki iz 'dolgega' 18. stoletja na Slovenskem. Muzikološki zbornik 47/1 (2011): 49–74. http://bit.ly/2Ikpapv
 • Sacred music in Capo d'Istria in the 17th century. In: Barocco padano 4. Atti del XII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Brescia, 14-16 Iuglio 2003, ur. Alberto Colzani, Andrea LUPPI in Maurizio Padoan (Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 16), 225-261. Como: A.M.I.S. [i. e.] Antiquae musicae Italicae studiosi, 2006.
 • Italian operas in Ljubljana in the seventeenth and eighteenth centuries. V: Il teatro musicale italiano nel Sacro Romano Impero nei secoli XVII e XVIII. Atti del VII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII = Beiträge zum siebenten internationalen Symposium über die italienische Musik im 17.-18. Jahrhundert, Loveno di Menaggio (Como), 15-17 luglio 1997, ur. Alberto Colzani (Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 12), 263-292. Como: A.M.I.S., 1999. http://bit.ly/38dmKDO
 • Who was Antonio Tarsia and from whom did he learn how to compose?. V: Barocco padano 7. Atti del XV Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Milano, 14-16 luglio 2009, ur. Alberto Colzani, Andrea Luppi in Maurizio Padoan (Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 19), 413-451. Como: A.M.I.S. [i. e.] Antiquae musicae Italicae studiosi, 2012.
Mobilnost glasbenikov in glasbeno-idejnih tokov na Slovenskem od 16. do 19. stoletja (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2000 - 30. junij 2002)
Repertoarna analiza starejšega glasbenega rokopisa v Sloveniji (temeljni_raziskovalni • 01. julij 1998 - 30. junij 2003)
Glasbeni viri 16. do 18. stoletja s posebnim ozirom na slovenske primorske arhive (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2001 - 30. junij 2004)
Glasba cerkvenih redov na Slovenskem od 16. stoletja do njihove ukinitve (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2003 - 31. december 2005)
Cerkveni glasbeni fondi slovenskih obalnih mest (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2007 - 30. junij 2010)
Didaktični priročniki in glasbena vzgoja v 18. stoletju (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794 do 1872 (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
Stare tradicije v novih oblačilih: Glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Raziskave slovenske glasbene preteklosti (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Glasbene migracije v zgodnjem novem veku: na sotočju evropskega vzhoda, zahoda in juga (01. september 2013 - 31. avgust 2016)

Dr. Metoda Kokole je na Univerzi v Ljubljani leta 1990 diplomirala iz muzikologije in francoskega jezika z litraturo. Leta 1998 je prav tam doktorirala z disertacijo o zgodnjebaročnem skladatleju Isaacu Poschu. Od 1992 je zaposlena kot raziskovalka na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU. 1994 se je s štipendijo tri mesece izpopolnjevala na Royal Holloway College v Londonu in leta 1995 en mesec v Parizu (Centre de Musique Baroque de Versailles). Leta 2001 je bila nagrajena z Zlatim znakom ZRC. Od 2003 je sodeluje pri izvajanju podiplomskih študijskih programov na Univerzi v Gorici (od 2014 podoktorski šoli ZRC SAZU) in Univerzi v Ljubljani. Od 2004 je predstojnica Muzikološkega inštituta.

Raziskovalna področja
Muzikologija H320