Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Raziskave slovenske glasbene preteklosti
Sodelavci:
dr. Matjaž Barbo
,
dr. Katarina Bogunović Hočevar
, , , ,
dr. Aleš Nagode
,
dr. Svanibor Pettan
,
dr. Gregor Pompe
, , ,
Vesna Venišnik
 
Trajanje:
1. januar 2015–31. december 2020
Šifra:
P6-0004
Opis

Program, ki je zasnovan za ekvivalent dveh raziskovalcev za dobo 6 let, Ima tri sklope:

A: Zgodovine glasbe na Slovenskem. V predhodnem programskem obdobju je nastala nova Zgodovina glasbe na Slovenskem v treh knjigah, ki je pokrila obdobja do konca prve svetovne vojne. Za naslednje programsko obdobje je predvidena izdelava četrte knjige, ki bo posvečena glasbi 20. stoletja.

Na osnovi vseh štirih knjig nove zgodovine bo oblikovana krajša, enozvezkovna verzija Zgodovine glasbe na Slovenskem, ki se bo omejila na osnovne poteze in bo zasnovana tako, da bo dostopna tudi intelektualcem nemuzikologom.

B: Razprave in monografije. Ob pisanju nove Zgodovine glasbe na Slovenskem se je pokazala potreba po natančnejšem študiju številnih področij in oblikovanju specialnih razprav in monografij. Med pomembnejšimi so naslednje:

Monografija o t. i. Hrenovih kodeksih. Posvetila se bo ozadju nastanka skupine glasbenih kodeksov s sakralno polifonijo z začetka 17. stol., ki so bili v lasti ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena. S tem bo prispevek k poznavanju širjenja glasbenih repertoarjev v drugi pol. 16. stol.

Monografska zbirka razprav o posameznih aspektih srednjeveških koralnih rokopisov na Slovenskem. Razprave bodo v obliki samostojnih vendar povezanih študij podale zaokroženi prikaz srednjeveških glasbenih kodeksov slovenskih ustanov.

Ob pisanju nove Zgodovine glasbe na Slovenskem se je pokazala potreba po monografskih predstavitvah ključnih glasbenih osebnosti. Kot prvi sta predvideni monografiji o Jakobu Frančišku Zupanu in Hugolinu Sattnerju.

C: Znanstvenokritične objave primarnih virov za zgodovino glasbe na Slovenskem. V zbirki Monumenta artis musicae Sloveniae (http://mi-s.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/16), ki je namenjena glasbi s slovenskim prostorom povezanih skladateljev do druge pol. 19. stol., bo vsako leto izšel en zvezek.

Zasnovala se bo nova zbirka z naslovom Zbrana dela slovenskih skladateljev. V njej bodo kot znanstvenokritične izdaje izhajali kompletni opusi najpomembnejših ustvarjalcev 19. in 20. Stoletja.

V okviru že obstoječe zbirke e-objav z naslovom Slovenska glasbena dediščina (http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sgd/VIEW/), ki obstoji na Muzikološkem inštitutu, se bosta oblikovali dve novi zbirki: zbirka Fragmenti srednjeveških koralnih rokopisov v Sloveniji bo podatkovna baza, ki bo vsebovala faksimile in druge podatke o omenjenih virih. Zgodovina slovenske glasbene refleksije bo namenjena znanstvenokritičnim objavam del starejših slovenskih glasboslovcev.

Vodja programa na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 

Ključne besede

zgodovina glasbe • zgodovina glasbe na Slovenskem • slovenska kulturna zgodovina • slovenski skladatelji • glasbene institucije • glasbeni žanri • komponiranje • izvajanje glasbe • recepcija glasbe • refleksija o glasbi