Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
mag. Tomaž Faganel
,
Božidara Frelih
,
dr. Alenka Bagarič
 
Trajanje:
1. januar 2000–30. junij 2002
Link SICRIS:
Mobilnost glasbenikov in glasbeno-idejnih tokov na Slovenskem od 16. do 19. stoletja
Šifra:
J6-2276
Opis

Mobilnost glasbenikov in glasbeno-idejnih tokov je bila v obravnavanih stoletjih eden bistvenih dejavnikov za oblikovanje tako evropskega kot tudi lokalnega glasbenega repertoarja, ki ga poznamo iz dosedanjih temeljnih študij o zgodovini glasbe posameznih dežel. Raziskava želi na podlagi komparacij s stanjem v bližnji Italiji in v avstrijskih deželah na primeru dveh modelov (latinski monodični motet kot primer glasbene oblike in Academia Philharmonicorum kot primer glasbene ustanove) kompleksno pokazati vlogo slovenskega prostora za srednjeevropsko glasbeno tvornost.

Rezultati

ZNANSTVENOKRITIČNE IZDAJE LATINSKIH MONODIČNIH MOTETOV

POSCH, Isaac (skladatelj), KOKOLE, Metoda (avtor, prevajalec), KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Harmonia concertans (1623), (Monumenta artis musicae Sloveniae, 35). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1998 [i. e. 2001]. 1 partitura (XLVI, 162 str.), faks. [COBISS.SI-ID 114658304]

PULITI, Gabriello (skladatelj), KOKOLE, Metoda, KLEMENČIČ, Ivan (avtor dodatnega besedila, odgovorni urednik). Sacri Concentus (1614). Pungenti dardi spirituali (1618), (Monumenta artis musicae Sloveniae, 40). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2001 [i. e. 2003]. 2 partituri (XLIV, 70 str.), faks. [COBISS.SI-ID 123908096]

PULITI, Gabriello (skladatelj), KOKOLE, Metoda, KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Lilia convallium (1620). Sacri accenti (1620), (Monumenta artis musicae Sloveniae, 42). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2002 [i. e. 2003]. 2 partituri (XXXIII, 54 str.), faks. [COBISS.SI-ID 124673792]

ZNANSTVENE RAZPRAVE

KOKOLE, Metoda. Zgodnja duhovna monodija v notranjeavstrijskih deželah in prispevek Isaaca Poscha. V: CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (ur.), FAGANEL, Tomaž (ur.), KOKOLE, Metoda (ur.). Muzikološke razprave : in memoriam Danilo Pokorn. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2004, str. 27-44. [COBISS.SI-ID 23342893]

KOKOLE, Metoda. Academia Philharmonicorum Labacensium v evropskem okviru. V: KLEMENČIČ, Ivan (ur.). 300 let, years Academia philharmonicorum Labacensium : 1701-2001 : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani = proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of SASA, ZRC Publishing. 2004, str. 29-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 22834733]

KOKOLE, Metoda. Venetian influence on the production of early-Baroque monodic motets in the Inner-Austrian provinces. Musica e storia, ISSN 1127-0063, dic. 2000, vol. 8, n. 2, str. 477-507. [COBISS.SI-ID 17854253]

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo za znanost in šport Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 

Ključne besede

muzikologija • glasba na Slovenskem • zgodnji latinski monodični moteti • možni pomen lokalnih glasbenih središč • Academia Philharmonicorum Labacensium • italijanske glasbene akademije v 18. stoletju • glasbene ustanove v 18. in 19. stoletju