Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South
Kratica:
MusMig
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. september 2013–31. avgust 2016
Opis

Raziskovanje glasbenih migracij bo osvetlilo glasbeno-kulturne stike v prostoru (trikotniku evropskega vzhoda, zahoda in juga) in v času (v 17. in 18. stoletju). Raziskovale se ne bodo le migracije med glasbeniki v najširšem pomenu besede temveč tudi poti glasbenega repertoarja, idej, glasbenih oblik, slogov ipd. Vse projektne skupine se osredotočajo na zbiranje podatkov o potujočih glasbenikih v širšem prostoru in vnos podatkov v skupno podatkovno zbirko. Na podlagi le-te bo mogoče na zemljevidu slediti toku glasbenih migracij ter tako sistematično postavljati sintetične ugotovitve. Posamezni raziskovalci bodo opravljali tudi specifične raziskave izbranih primerov. Poleg sodelovanja v splošnem programu bo slovenska skupina pripravila več prireditev, predvsem dve kritični glasbeni izdaji in dva koncerta.

Spletna stran projekta: http://musmig.hypotheses.org/

Ključne povezave

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Ključne besede

migracije • 17. in 18. stol. • glasba • glasbeniki