Glasbene migracije v zgodnjem novem veku: na sotočju evropskega vzhoda, zahoda in juga

Osnovni Podatki

Opis

Raziskovanje glasbenih migracij bo osvetlilo glasbeno-kulturne stike v prostoru (trikotniku evropskega vzhoda, zahoda in juga) in v času (v 17. in 18. stoletju). Raziskovale se ne bodo le migracije med glasbeniki v najširšem pomenu besede temveč tudi poti glasbenega repertoarja, idej, glasbenih oblik, slogov ipd. Vse projektne skupine se osredotočajo na zbiranje podatkov o potujočih glasbenikih v širšem prostoru in vnos podatkov v skupno podatkovno zbirko. Na podlagi le-te bo mogoče na zemljevidu slediti toku glasbenih migracij ter tako sistematično postavljati sintetične ugotovitve. Posamezni raziskovalci bodo opravljali tudi specifične raziskave izbranih primerov. Poleg sodelovanja v splošnem programu bo slovenska skupina pripravila več prireditev, predvsem dve kritični glasbeni izdaji in dva koncerta.

Spletna stran projekta: http://musmig.hypotheses.org/


Rezultati

Izbrani bibliografski rezultati:

ZNANSTVENE IZDAJE VIROV

POLLINI, Francesco (skladatelj), ŠKRJANC, Radovan, KOKOLE, Metoda (urednik). Tre sonate, op. 26, (Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 59). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 2 zv. (XLV, 89 str.), faks. [COBISS.SI-ID 277404416]

ARENA, Giuseppe (skladatelj), KOKOLE, Metoda (urednik). Achille in Sciro (1738) : arije Ahila in Dejdameje = arias for Achilles and Deidamia, (Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 60). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 1 partitura (LVI, 93 str.), faks. [COBISS.SI-ID 287156736]

TEMATSKA ŠTEVILKA V ZNANSTVENI REVIJI

KOKOLE, Metoda (urednik), TALBOT, Michael (urednik). Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi = Itineraries of musical manuscripts and prints in modern Europe, (De musica disserenda, letn. 11, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut, ZRC SAZU, 2015. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-254-823-0. [COBISS.SI-ID 281200128]

PODATKOVNA ZBIRKA

http://www.musmig.eu/database/

TRČEK MARUŠIČ, Katarina. Orgle in orgelska glasba v slovenski kulturni zgodovini do nastopa cecilijanstva : predstavitev raziskovalnega dela, dvorana župnijskega doma, Dol pri Ljubljani, 20. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 39554349]

ZUPANČIČ, Maruša. Collecting data of musicians : dilemmas of choice and wanted categories : predavanje na posvetovanju "Music Migrations: from Source Research to Cultural Studies", Johannes Gutenberg-University Mainz, Philosophicum, Fakultätssaal, 24. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37063469]

ZNANSTVENE RAZPRAVE

KOKOLE, Metoda. Glasbeni utrinki s potovanja štajerskega plemiča po Evropi 18. stoletja = Musical impressions from an eighteenth-century European tour by a Styrian nobleman. Muzikološki zbornik [Tiskana izd.], 2015, zv. 51, [št.] 1, str. 57-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 38480429].

KOKOLE, Metoda. Giuseppe Arena's Achille in Sciro (1738) : from Rome to a Styrian private household and finally to public theatre in Graz. V: KATALINIĆ, Vjera (ur.). Glazbene migracije u rano moderno doba : ljudi, tržišta, obrasci i stilovi = Music migrations in the early modern age : people, markets, patterns and styles, (Serija Muzikološki zbornici, br. 18, no. 18). Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo. 2016, str. 247-269, ilustr., note. [COBISS.SI-ID 40289069]

KOKOLE, Metoda. The lasting musical effects of the Italian Grand tours of Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreutz (1714-1762) and Thomas Gray (1716-1771). Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik, 2016, god. 47, br. 1/2, str. 79-701, ilustr. [COBISS.SI-ID 40894509]

KOKOLE, Metoda. Did Andrea Bernasconi compose Adriano in Siria twice?. V: GUZY-PASIAK, Jolanta (ur.), MARKUSZEWSKA, Aneta (ur.). Music migration in the early modern age : centres and peripheries : people, works, styles, paths of dissemination and influence. Warsaw: Liber Pro Arte. 2016, str. 237-262, ilustr. [COBISS.SI-ID 41396525]

KOKOLE, Metoda. Migrations of music repertoire : the Attems music collection from around 1744. V: ZUR NIEDEN, Gesa (ur.), OVER, Berthold (ur.). Musicians' mobilities and music migrations in early modern Europe : biographical patterns and cultural exchanges, (Mainzer Historische Kulturwissenschaften, vol. 33). Bielefeld: Transcript. cop. 2016, str. 341-377, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 40494381]

ŠKRJANC, Radovan. P. Mavricij Pöhm - glasbeni migrant? : prispevek k poznavanju življenja in dela frančiškanskega glasbenika na Slovenskem v drugi polovici 18. stoletja. De musica disserenda, ISSN 1854-3405. [Tiskana izd.], 2016, letn. 12, št. 2, str. 59-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 40949549], [SNIP, Scopus do 23. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

ŠKRJANC, Radovan. P. Mauritius Pöhm and his contribution to musical life in Novo mesto : during the second half of the eighteenth century. V: KOKOLE, Metoda (ur.), TALBOT, Michael (ur.). Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi = Itineraries of musical manuscripts and prints in modern Europe, (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 11, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut, ZRC SAZU. 2015, letn. 11, št. 1/2, str. 229-254, ilustr. [COBISS.SI-ID 38886701], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]

CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Schikaneder in Ljubljana : repertoire transmission routes. V: GUZY-PASIAK, Jolanta (ur.), MARKUSZEWSKA, Aneta (ur.). Music migration in the early modern age : centres and peripheries : people, works, styles, paths of dissemination and influence. Warsaw: Liber Pro Arte. 2016, str. 263-280, ilustr. [COBISS.SI-ID 41396781]

GRABNAR, Klemen. The Litaniarum liber (SI-Lnr, Ms 344) : transmission of musical litanies from Graz to the Duchy of Carniola. V: GUZY-PASIAK, Jolanta (ur.), MARKUSZEWSKA, Aneta (ur.). Music migration in the early modern age : centres and peripheries : people, works, styles, paths of dissemination and influence. Warsaw: Liber Pro Arte. 2016, str. 183-197, ilustr. [COBISS.SI-ID 41396013]

TRČEK MARUŠIČ, Katarina. Seventeenth- and eighteenth-century migration flows in the territory of today's Slovenia. V: GUZY-PASIAK, Jolanta (ur.), MARKUSZEWSKA, Aneta (ur.). Music migration in the early modern age : centres and peripheries : people, works, styles, paths of dissemination and influence. Warsaw: Liber Pro Arte. 2016, str. 139-150, ilustr. [COBISS.SI-ID 41395501]

TRČEK MARUŠIČ, Katarina. The tradition of Göbl's organ workshop. V: Music migrations in the early modern age : people, markets, patterns, styles : international musicological symposium, Croatian Academy of Sciences and Arts, Library building, central hall, Strossmayerov trg 14, Zagreb : book of abstracts. Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts. 2014, str. 191-204, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 40292653]


Ključne povezave

Tip
Projekt

Ključne besede
migracije
17. in 18. stol.
glasba
glasbeniki