Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Didaktični priročniki in glasbena vzgoja v 18. stoletju
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2009–30. april 2012
Šifra:
J6-2199
Opis

Namen raziskave je preučitev več med seboj povezanih vidikov glasbene didaktike na Slovenskem v 18. stoletju na podlagi novih teoretskih izhodišč, kot se kažejo iz najsodobnejših interpretacij svetovne zgodovine glasbe omenjenega stoletja, predvsem najaktualnejših zamislih o preteklosti kot skupku razmeroma specifičnih kulturnih (glasbenih) praks s svojimi lastnimi pravili delovanja, ki so pogoj eksistence vsake od njih in so obenem cilj sodobnega spoznavanja zgodovine (glasbe) ter podlaga za opisovanje medsebojnega razmerja med temi praksami. Raziskava bo temeljila na izbranem modelu, to je podrobni analizi in umestitvi dveh nedavno odkritih rokopisnih učbenikov iz 18. stoletja, ki se nahajata v Novem mestu. Gre za primera vsebinsko specifičnega didaktičnega gradiva nastalega na slovenskem ozemlju, "Compendium cantus choralis de clavibus" in "Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel", ki predstavljata odlično osnovo za preučevanje pomembnega dela tedanje glasbeno-pedagoške prakse na ozemlju današnje Republike Slovenije ter njegove neposredne funkcionalne vpetosti v tedanje sociološke, geografske in kulturno jasno označene glasbene prakse 18. stoletja.

Vodja projekta

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Muzikologija H320