Digitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjsko

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Projektni predlog ima dva poglavitna cilja. Prvi je razvoj digitalne platforme in izdaja dveh digitalnih edicij glasbenih spomenikov iz slovenske in evropske kulturne dediščine, drugi pa je proučitev do sedaj slabo raziskanih posebnih področij znotraj zgodovine srednjeevropske glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Slovenskimi deželami. Osrednji in najbolj uporaben del projekta za glasbene zgodovinarje, teoretike, glasbenike in širšo publiko bosta dve pilotni glasbeni izdaji – digitalni kritični izdaji, izvajalsko gradivo in znanstvena besedila o skladateljih in njihovih skladbah. Vzporedno bodo opravljene temeljite raziskave posameznih belih lis v splošnih ali slovenskih raziskavah cerkvene glasbe 16. stoletja. Projekt bo obsegal tudi naslednje kulturne, družbene in ekonomske rezultate, dostopne širši publiki: razstavo, javni koncert s predkoncertnim pogovorom, glasbeno delavnico in mednarodno okroglo mizo s prezentacijo digitalne platforme za spletne izdaje.


Faze projekta

PRVO LETO

 • Mesec 1: uvodni sestanek projektne skupine in preverjanje dodeljenih nalog
 • Mesec 2: vzpostavitev spletne strani projekta, kjer bodo redno predstavljeni vsebina, aktivnosti, dogodki in rezultati projekta
 • Meseci 1–12: zbiranje in študij primarnih in sekundarnih virov za potrebe edicij in študij primerov ter za ugotavljanje konteksta raziskav, kar bo vključevalo obiske knjižnic v tujini
 • Meseci 2–6: priprava gradiva in transkribiranje primarnih virov za pilotni ediciji
 • Meseci 7–12: analiza zbranih virov
 • Mesec 12: transformacija transkripcij iz glasbenega dokumenta v MusicXML

 

DRUGO LETO

 • Meseci 1–9: priprava uvodnih študij in kritičnega poročila za obe ediciji
 • Meseci 1–6: popravljanje notacije v MusicXML
 • Meseci 2–10: priprava in prezentacija delnih rezultatov študij primerov na konferencah
 • Meseci 4–10: priprava razstave
 • Meseci 7–12: pretvorba iz MusicXML v MEI in obogatitev nove datoteke
 • Meseci 10–12: priprava besedil edicij v TEI

 

TRETJE LETO

 • Meseci 1–6: obogatitev datoteke MEI
 •  Meseci 1–10: priprava in objava študij primerov
 • Meseci 2–7: priprava gradiva in programa za javni koncert, skupaj s predkoncertnim pogovorom
 • Meseci 4–8: organizacija glasbene delavnice
 • Meseci 6–10: postavitev obeh izdaj na splet
 • Mesec 10: organizacija okrogle mize skupaj s prezentacijo digitalne platforme in obeh spletnih edicij
 • Meseci 10–12: dodaten čas za naloge, za katere je bilo potrebnega več časa za izvajanje kot pričakovano
 • Meseca 11–12: priprava končnega poročila

Ključne besede
digitalna humanistika • glasbena tehnologija • slovenska kulturna dediščina • glasba 16. stoletja • cerkvena glasbaRaziskovalna področja
Muzikologija H320