• doktor znanosti
 • vodja nacionalne delovne skupine RISM za Slovenijo

 

Telefon:
+386(0)14706219
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: liturgičnoglasbeni repertoar na Slovenskem ok. 1600, glasbeno izobraževanje do ok. 1600, liturgično enoglasje.

Izbrane publikacije
 • »Pietro Antonio Bianco’s Missa Percussit Saul mille: A Precursor of the Habsburg Imperial musica politica of the Seventeenth Century«. De musica disserenda 13 (2017): 119–132. https://doi.org/10.3986/dmd13.1-2.05.
 • »So gornjegrajski rokopisni zvezki nastali na Kranjskem?« Muzikološki zbornik 53, št. 1 (2017): 55–79. https://doi.org/10.4312/mz.53.1.55-79.
 • Izbrana dela iz Hrenovih kornih knjig / Selected Works from the Hren Choirbooks. Zv. 1, Annibale Perini, Missa Benedicte omnia opera Domini & Pietro Antonio Bianco, Missa Percussit Saul mille. Monumenta artis musicae Sloveniae, 62. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.
 • »The ‘Litaniarum liber’ (SI-Lnr, Ms 344): Transmission of Musical Litanies from Graz to the Duchy of Carniola«. In Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries; People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence, ur. Jolanta Guzy-Pasiak in Aneta Markuszewska, 183–197. Varšava: Liber Pro Arte, 2016.
 • »From Graz to Ljubljana? Towards Discovery of the Origin of the Hren Choirbooks«. De musica disserenda 11, št. 1–2 (2015): 211–227.
 • »Odnos med posvetnim in sakralnim v drugi polovici 16. stoletja na primeru maš Nasce la pena mia Bartolomea Spontoneja in Costanza Antegnatija«. Muzikološki zbornik 50, št. 2 (2014): 181–198.
 • »Pričevanja o glasbi v šolskih ustanovah«. V: Jurij Snoj, Zgodovina glasbe na Slovenskem, zv. 1, Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja, 409–426. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
 • »Missa Je ne menge point de porc: nekaj misli ob Lassovi uporabi Sermisyjeve šansone«. De musica disserenda 8, št. 2 (2012): 109–122.
 • »Glasbeno izobraževanje v ljubljanskih šolah v drugi polovici 16. in na začetku 17. stoletja«. De musica disserenda 7, št. 2 (2011): 63–73.
 • »Skupne fraze v traktih osmega modusa: poskus razlage tvorjenja gregorijanskih melodij«. De musica disserenda 5, št. 2 (2009): 25–44.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Raziskave slovenske glasbene preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Glasbene migracije v zgodnjem novem veku: na sotočju evropskega vzhoda, zahoda in juga (1. september 201331. avgust 2016)

Življenjepis

Klemen Grabnar je leta 2009 diplomiral na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je zaposlil na Inštitutu, sprva kot strokovni sodelavec, nato kot mladi raziskovalec. Konec leta 2015 je doktoriral  s temo Parodične maše v Hrenovih kornih knjigah. Od leta 2016 je znanstveni sodelavec. Ukvarja se predvsem z liturgično glasbo v Notranji Avstriji iz časa nadvojvod Karla II. in Ferdinanda II.
Napravil je več študijskih obiskov (Bayerische Staatsbibliothek, München, Nemčija in Villa I Tatti, Harvard University, Florence, Italy idr.) in svoja dognanja redno predstavlja na mednarodnih muzikoloških srečanjih.
Mdr. je vodja skupine RISM (Répertoire international des sources musicales) za Slovenijo in član slovenske skupine RILM (Répertoire international de littérature musicale) ter član uredniških odborov zbirk Slovenska glasbena dediščina in Monumenta artis musicae Sloveniae ter revije De musica disserenda.

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 

Priznanja in nagrade

Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete v Ljubljani (2009)