Lucija Bizant
  • tehnična urednica revije De musica disserenda ter zbirk Monumenta artis musicae Sloveniae in Slovenska glasbena dediščina

 +38614706195

lucija.bizant@zrc-sazu.siDigitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjsko (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Stare tradicije v novih oblačilih: Glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Naravna in kulturna dediščina (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Raziskave slovenske glasbene preteklosti (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

Lucija Bizant je gimnazijska maturantka in študentka muzikologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V preteklih letih se je izpopolnjevala tudi v vodenju glasbenih skupin, plesanju in poučevanju baleta.

Raziskovalna področja
Muzikologija H320