ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4321-1102

  • magistra muzikologije
  • mlada raziskovalka

 

Telefon:
+38614706197
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: duhovna glasba v Celju in okolici v 18. in 19. stoletju, duhovne kontrafakture posvetne vokalne glasbe (opernih arij) na prehodu iz 18. v 19. stoletje

Izbrani projekti

Raziskave slovenske glasbene preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Življenjepis

Jana Erjavec je leta 2016 diplomirala in leta 2019 magistrirala na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU, s katerim je že sodelovala pri izdelavi magistrske naloge z naslovom Glasbeni arhiv starejših rokopisov v cerkvi sv. Danijela v Celju. V okviru svoje doktorske raziskave se posveča duhovni glasbeni praksi v Celju, natančneje v cerkvi sv. Danijela.

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 

Priznanja in nagrade

ERASMUS+ in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Študijska izmenjava – Univerza v Leipzigu (24. 9. 2017–4. 3. 2018)