Jana Erjavec

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4321-1102

  • magistra muzikologije
  • mlada raziskovalka

 +38614706197

jana.erjavec@zrc-sazu.siduhovna glasba v Celju in okolici v 18. in 19. stoletju, duhovne kontrafakture posvetne vokalne glasbe (opernih arij) na prehodu iz 18. v 19. stoletje

ERASMUS+ in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Študijska izmenjava – Univerza v Leipzigu (24. 9. 2017–4. 3. 2018)
Raziskave slovenske glasbene preteklosti (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

Jana Erjavec je leta 2016 diplomirala in leta 2019 magistrirala na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU, s katerim je že sodelovala pri izdelavi magistrske naloge z naslovom Glasbeni arhiv starejših rokopisov v cerkvi sv. Danijela v Celju. V okviru svoje doktorske raziskave se posveča duhovni glasbeni praksi v Celju, natančneje v cerkvi sv. Danijela.

Raziskovalna področja
Muzikologija H320