Telefon:
+38614706197
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: duhovna glasba v Celju in okolici v 18. in 19. stoletju, duhovne kontrafakture posvetne vokalne glasbe (opernih arij) na prehodu iz 18. v 19. stoletje

Izbrani projekti

Raziskave slovenske glasbene preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Življenjepis

Jana Erjavec je leta 2016 diplomirala in leta 2019 magistrirala na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU, s katerim je že sodelovala pri izdelavi magistrske naloge z naslovom Glasbeni arhiv starejših rokopisov v cerkvi sv. Danijela v Celju. V okviru svoje doktorske raziskave se posveča duhovni glasbeni praksi v Celju, natančneje v cerkvi sv. Danijela.

Raziskovalna področja

Muzikologija H320