Tonja Čakš

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0163-0317

  • univ. dipl. muzikologinja
  • članica področne skupine RISM za Slovenijo
  • vodja nacionalnega odbora RILM za Slovenijo

 +386(0)14706198

tonja.caks@zrc-sazu.si  • Popisovanje glasbenih virov
  • Sestavljanje popisov glasbenih del skladateljev, priseljenih na Slovensko v 19. stoletju

»'[...] zahtevam konfiskacijo in uničenje že ekspediranih izvodov!': Čerinova razprava o slovenskih protestantskih pesmaricah in zapleti okoli njene objave«. De musica disserenda 6, št. 2 (2010): 35–53. 
https://doi.org/10.3986/dmd06.2.0

Naravna in kulturna dediščina (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju – njihov vpliv in integracija (temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2018 - 30. september 2021)

Po končani gimnaziji in Srednji baletni šoli v Ljubljani je v študirala muzikologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je diplomirala z nalogo o raziskovanju slovenske protestantske pesmi muzikologa Josipa Čerina. Leta 2010 se je kot strokovna sodelavka zaposlila na Muzikološkem inštitutu. Njeno področje delovanja je bilo predvsem preučevanje in popis glasbenih virov, ohranjenih v slovenskih cerkvenih arhivih, ki poteka v okviru mednarodnega projekta RISM. Trenutno je vključena v projekt Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju – njihov pritok in integracija.

Raziskovalna področja
Muzikologija H320