Dr. Marko Motnik
  • doktor muzikoloških znanosti
  • magister orgel in inštrumentalne pedagogike (čembalo)
  • član uredniškega odbora revije De musica disserenda

 + 386(0)2 4213154

marko.motnik@zrc-sazu.siPodročje raziskav: cerkvena glasba, poznorenesančna glasbena kultura Srednje Evrope in Jacob Handl - Gallus, glasbena paleografija (tabulature), ples in plesna glasba, glasba na plemiških dvorih, meščanska glasbena kultura

Monografije:

  • Fürst Nikolaus II. Esterházy und die Musik: Drei quellenkundliche Studien (Mitteilungen aus der Sammlung Privatstiftung Esterházy, 3). Eisenstadt: Esterházy Privatstiftung, 2015.
  • Jacob Handl-Gallus. Werk - Überlieferung - Rezeption. Mit thematischem Katalog (Wiener Forum für ältere Musikgeschichte, 5). Tutzing: Hans Schneider, 2012.
  • Die Bach-Quellen in Wien und Alt-Österreich, Katalog in zwei Bänden, ur. Christine Blanken v sodelovanju z Markom Motnikom (Leipziger Beiträge zur Bachforschung, 10). Hildesheim: Georg Olms, 2011.

 

Kritične izdaje virov:

  • Monumenta artis musicæ Sloveniæ, Suppl. 4: Jacobus Hándl-Gallus: Epicedion harmonicum / Undique flammatis, ur. Marc Desmet in Marko Motnik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
  • Monumenta artis musicæ Sloveniæ, Suppl. 3: Georgius Prenner - Pyrenaeus Carniolus: Tri intabulacije za glasbila s tipkami / Three Motet-Intabulations. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.
  • Monumenta artis musicæ Sloveniæ, zv. 55: Jacobus Hándl-Gallus: Priredbe skladb za glasbila s tipkami / Compositions in Keyboard Intabulations. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

 

5 najpomembnejših člankov ali poglavij v zadnjih 5 letih (2017–2022):

 

5 najpomembnejših zgodnejših razprav:

Digitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjsko (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Stare tradicije v novih oblačilih: Glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)

Marko Motnik je na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju (MDW) zaključil umetniška magisterska študija koncertne smeri orgle in inštrumentalne pedagogike s predmetom čembalo. Leta 2010 je po programu meduniverzitetnega doktorskega študija na MDW in Univerzi Dunaj promoviral s tezo o delu in recepciji del Jakoba Handla-Gallusa. Na Inštitutu za muzikologijo Univerze na Dunaju je opravljal delo univerzitetnega asistenta (2010–2014), kot znanstveni sodelavec delal pri raziskovalnem projektu o procesih glasbenega transferja na terezijanskem Dunaju (Transferprozesse in der Musikkultur Wiens, 1755–1780: Musikalienmarkt, Bearbeitungspraxis, neues Publikum) (2014–2016) na MDW ter nato opravljal bibliografsko delo v Arhivu dunajskega Glasbenega združenja (2016–2020).V znanstvenih projektih je sodeloval s fondacijo Esterházy Privatstiftung v Eisenstadtu, Avstrijsko akademijo znanosti na Dunaju ter s Saško akademijo znanosti (Bach-Archiv) v Leipzigu. V oktobru leta 2020 se je po 25. letih življenja in dela na Dunaju vrnil v Slovenijo in se vključil v projekt Stare tradicije v novih oblačilih: Glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe (ARRS J6-1809) pod vodstvom Katarine Šter.

Raziskovalna področja
Muzikologija H320