• magistra muzikoloških znanosti in doktorica glasbene pedagogike

 

Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: glasbene migracije v 17. in 18. stoletju, zgodovina glasbe na Slovenskem v 19. in 1. polovici 20. stoletja, zborovstvo in glasbena društva, glasbena sociologija in estetika.