• doktorica muzikoloških znanosti
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: glasbene migracije v 17. in 18. stol., orgelska glasba do 20. stol., razvoj slovenske orglarske umetnosti, orglarji na Slovenskem do 20. stol. in njihovo delovanje izven meja slovenskega ozemlja.