Dr. Katarina Trček
  • doktorica muzikoloških znanosti


+386(0)14706217

katarina.trcek@zrc-sazu.siPodročje raziskav: glasbene migracije v 17. in 18. stol., orgelska glasba do 20. stol., razvoj slovenske orglarske umetnosti, orglarji na Slovenskem do 20. stol. in njihovo delovanje izven meja slovenskega ozemlja.