ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0983-818X

  • doktorica muzikoloških znanosti

 

Telefon:
+386 1 4706 218
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: glasbene migracije v 17., 18., 19. in 20. stoletju po Evropi, glasba 18. in 19. stoletja, razvoj violinske igre na Slovenskem do konca druge svetovne vojne, vplivi praške violinske šole do leta 1919 po Evropi, priseljevanje glasbenikov na Slovensko.

Izbrane publikacije

5 najpomembnejših člankov ali poglavij v zadnjih 5 letih (2015–2020):

  • "Bohemian Violinists in Ljubljana: Jan Šlais's Contribution to Ljubljana Violin School." V: Konservatoriji: profesionalizacija in specializacija glasbenega dela. Ur. Jernej Weiss. Koper, Ljubljana: Univerza na Primorskem, 2020, str. 265–296. http://bit.ly/32L73CB
  • "The Influx of Bohemian Violinists to Slovenia and Croatia up to the1920s." Arti musices, 55, št. 1–2 (2019): 259–300. https://hrcak.srce.hr/234081
  • "At the crossroads of European violin heritage: the migration of Prague violinists throughout Europe from the beginning of the nineteenth century up to the 1880s." Hudební věda, 55, št. 1 (2018): 5–40. https://bit.ly/2Rr4RJR
  • "The journeys of violin handbooks to the Slovenian lands and their interactions in the eighteenth century." De musica disserenda, 11, št. 1/2 (2015): 279–299. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-O2TCYIIY
  • "Violinism in the territory of present-day Slovenia in Tartini's time." De musica disserenda 10, št. 1 (2014): 141–157. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0M3QRZIP
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju – njihov vpliv in integracija (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201830. september 2021)

Praški konservatorij kot središče glasbene Evrope v 19. in na začetku 20. stoletja: Vplivi praške violinske šole in migracije njenih predstavnikov po Evropi (podoktorski raziskovalni projekt • 1. julij 201428. februar 2018)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Maruša Zupančič je leta 2007 diplomirala na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU. Leta 2012 je doktorirala s temo Razvoj violinizma na Slovenskem do konca druge svetovne vojne. Od leta 2015 je znanstvena sodelavka. Ukvarja se predvsem z glasbenimi migracijami in razvojem violinske igre v evropskem prostoru od 18. do začetka 20. stoletja. V letih 2006/2007 je študirala na Masarykovi univerzi v Brnu, v letih 2008/2009 pa na Karlovi Univerzi v Pragi, kjer je bila tudi stažistka na Etnološkem inštitutu na Češki akademiji znanosti. Študijsko se je več mesecev izpopolnjevala v Bostonu in New Yorku v Združenih državah Amerike in v Leuvnu v Belgiji. Leta 2017 je bila na enomesečnem raziskovalnem obisku na Hrvaški akademiji znanosti in umetnosti ter na Hrvaškem glasbenem zavodu v Zagrebu.

Svoja dognanja redno predstavlja na mednarodnih muzikoloških srečanjih in se izpopolnjuje v digitalni humanistiki. Redno se udeležuje poletnih šol, tečajev in delavnic digitalne humanistike, kot so: Digitalna analiza z digitalnimi orodji, Univerza v Göttingenu (2014); Digitalna muzikologija, Univerza v Oxfordu (2016); Znanstveni pristopi v digitalni humanistiki, Centralna evropska univerza v Budimpešti (2019); Odprti podatki v Sloveniji, Univerza v Ljubljani (2019); Transcribus konferenca in delavnica, Univerza v Innsbrucku (2020); Delavnica Nodegoat, Huygens Inštitut za zgodovino Nizozemske in Univerza v Amsterdamu (2020); Uvod v digitalno humanistiko, Univerza Harvard (2020); Konferenca in delavnica Newseye, Univerza v La Rochelle (2021).

Leta 2018 je pridobila mednarodni certifikat "Digital Marketing Professional" (Digital Marketing Institute, Dublin, Irska). Je članica več muzikoloških društev in mednarodnih organizacijskih odborov.

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 

Ključne besede

Glasba 19. in 20. stoletja na Slovenskem • glasbene migracije po Evropi • violinske šole • glasbene institucije • digitalna humanistika 

Priznanja in nagrade

Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete v Ljubljani (2007) • Štipendija Erasmus, Masarykova univerza v Brnu, Češka republika (september 2006–junij 2007) • Češka vladna štipendija, Karlova univerza v Pragi, Češka republika (oktober 2007–marec 2008) • Štipendija ZRC SAZU (november 2009–februar 2010: Boston, ZDA; New York, ZDA)