• doktorica muzikoloških znanosti
  • članica Znanstvenega sveta Muzikološkega inštituta

 

Telefon:
+386 1 4706 218
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: glasbene migracije v 17., 18., 19. in 20. stoletju po Evropi, glasba 18. in 19. stoletja, razvoj violinske igre na Slovenskem do konca druge svetovne vojne, vplivi praške violinske šole do leta 1919 po Evropi, priseljevanje glasbenikov na Slovensko.

Izbrane publikacije
  • "At the crossroads of European violin heritage: the migration of Prague violinists throughout Europe from the beginning of the nineteenth century up to the 1880s." Hudební věda, 55, št. 1 (2018): 5–40. https://bit.ly/2Rr4RJR
  • "The journeys of violin handbooks to the Slovenian lands and their interactions in the eighteenth century." De musica disserenda, 11, št. 1/2 (2015): 279–299. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-O2TCYIIY
  • "Violinism in the territory of present-day Slovenia in Tartini's time." De musica disserenda 10, št. 1 (2014): 141–157. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0M3QRZIP
  • Razvoj violinske pedagogike in šolstva na Slovenskem od začetka 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne, (Glasbena preteklost na Slovenskem). Elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. https://bit.ly/2yFG4KQ
  • "V iskanju lastne identitete: češki violinisti kot glavni tvorci violinizma na Slovenskem. " De musica disserenda 4, št. 2 (2008): 105-133. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-R3EP4YDZ
Izbrani projekti

Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju – njihov vpliv in integracija (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201830. september 2021)

Praški konservatorij kot središče glasbene Evrope v 19. in na začetku 20. stoletja: Vplivi praške violinske šole in migracije njenih predstavnikov po Evropi (podoktorski raziskovalni projekt • 1. julij 201431. oktober 2017)

Glasbene migracije v zgodnjem novem veku: na sotočju evropskega vzhoda, zahoda in juga (1. september 201331. avgust 2016)

Raziskave slovenske glasbene preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2014)

Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794 do 1872 (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 200930. april 2012)

Cerkveni glasbeni fondi slovenskih obalnih mest (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 200730. junij 2010)

Življenjepis

Maruša Zupančič je leta 2007 diplomirala na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Še istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU. Leta 2012 je doktorirala s temo Razvoj violinizma na Slovenskem do konca druge svetovne vojne. Od leta 2015 je znanstvena sodelavka. Ukvarja se predvsem z glasbenimi migracijami in razvojem violinske igre v evropskem prostoru od 18. do začetka 20. stoletja. V letih 2006/2007 je študirala na Masarykovi univerzi v Brnu, v letih 2008/2009 pa na Karlovi Univerzi v Pragi, kjer je bila tudi stažistka na Etnološkem inštitutu na Češki akademiji znanosti. Študijsko se je več mesecev izpopolnjevala v Bostonu in New Yorku v Združenih državah Amerike in v Leuvnu v Belgiji. Leta 2017 je bila na enomesečnem raziskovalnem obisku na Hrvaški akademiji znanosti in umetnosti ter na Hrvaškem glasbenem zavodu v Zagrebu. Svoja dognanja redno predstavlja na mednarodnih muzikoloških srečanjih in se izpopolnjuje v digitalni humanistiki ("Visual Analysis with Digital Tools", Göttingen Centre for Digital Humantities, Nemčija, 2014; "Digital Humanities at Oxford Summer School: Digital Musicology", University of Oxford, Velika Britanija, 2016; "Nodegoat Workshop", Lab1100, Haag, Nizozemska, 2018; "Cultures of Dissent in Eastern Europe (1945-1989): Research Approaches in the Digital Humanities", Central European University, Budimpešta, Madžarska, 2019). Leta 2018 je pridobila mednarodni certifikat "Digital Marketing Professional" (Digital Marketing Institute, Dublin, Irska). Je članica več muzikoloških društev in mednarodnih organizacijskih odborov.

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 

Priznanja in nagrade

Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete v Ljubljani (2007)