Skip to main content
Dr. Jurij Snoj
  • doktor muzikoloških znanosti
  • predsednik Znanstvenega sveta Muzikološkega inštituta
  • glavni in odgovorni urednik revije De musica disserenda

 +386(0)14706197

snoj@zrc-sazu.siPodročje raziskav: srednjeveška monodija, latinska glasbena teorija, srednjeveški glasbeni kodeksi na Slovenskem, zgodovina starejše glasbe.