Naslov:
Zgodovina glasbe na Slovenskem I. Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja
Urednik in avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Muzikološki inštitut ZRC SAZU začenja z izdajo nove zgodovine glasbe na Slovenskem, ki bo v štirih knjigah predstavila glasbeno dogajanje in glasbeno ustvarjanje na Slovenskem od prazgodovinskih časov do konca 20. stol. Nova zgodovina, ki je večavtorsko delo slovenskih glasbenih zgodovinarjev, ima izvirno zasnovo in novo izvirno periodizacijo oz. vsebinsko razporeditev. I. zvezek obravnava obdobja do konca 16. stol. Med drugim vključuje tudi področja, ki jih doslejšnji zgodovinski preglede niso zajemali: tako arheološka pričevanja o glasbi, pričevanja o plesu ter predstavitev bogate zbirke glasbenih kodeksov iz srednjeveških Žič. Nova zgodovina je zasnovana kot znanstvena sinteza s pogledom naprej: kot predstavlja raziskovalna dognanja doslejšnjih generacij slovenskih glasbenih zgodovinarjev, tako odpira pri vsakem vsebinskem segmentu vrsto nepojasnjenih vprašanj, ki se jim bo treba posvetiti v prihodnje. Čeprav je pisana kot znanstveno delo (z znanstvenim aparatom in bibliografijo), vzdržuje širši pogled, in taka omogoča širša kulturološka razmišljanja in primerjave o kulturi zvočnosti in glasbe v preteklih obdobjih slovenske zgodovine.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-432-4

Specifikacija

trda vezava • 16,5 × 23,5 cm • 522 strani

Cena

37,00 EUR (redna)
29,50 EUR (klubska)