Kranjski antifonal II (NŠAL, 19)

Opis zbirke

Kranjski antifonal II je digitalna podatkovna baza, ki podaja osnovne podatke o vsebinskih enotah drugega dela Kranjskega antifonala (NŠAL, Rkp 19); ta je bil kopiran okoli leta 1492 za župnijsko cerkev v Kranju. Baza je zasnovana tako, kot Kranjski antifonal I, in vključuje osnovne podatke o ok. 2500 vsebinskih enotah rokopisa. Nastala je leta 1999 in vključena je v širšo podatkovno bazo o tovrstnih rokopisih Cantus Database (skrbnika Debra Lacoste in Jan Koláček).Vsebina

Indeks je izdelan po metodologiji podatkovne zbirke Cantus in podaja osnovne funkcijske in glasbene določilnice za ok. 2500 vsebinskih enot rokopisa.