Opis zbirke: Kranjski antifonal II je digitalna podatkovna baza, ki podaja osnovne podatke o vsebinskih enotah drugega dela Kranjskega antifonala (NŠAL, Rkp 19); ta je bil kopiran okoli leta 1492 za župnijsko cerkev v Kranju. Baza je zasnovana tako, kot Kranjski antifonal I, in vključuje osnovne podatke o ok. 2500 vsebinskih enotah rokopisa. Nastala je leta 1999 in vključena je v širšo podatkovno bazo o tovrstnih rokopisih Cantus Database (skrbnika Debra Lacoste in Jan Koláček).

Avtor:
Obdobje nastajanja: 1999–2000
Skrbnik:

Vsebina

Indeks je izdelan po metodologiji podatkovne zbirke Cantus in podaja osnovne funkcijske in glasbene določilnice za ok. 2500 vsebinskih enot rokopisa.

Stroka

muzikologija