Opis zbirke: Zbirka v obliki listkovnega kataloga podaja opise rokopisov in tiskov do leta 1800, ki so se ohranili na Slovenskem. V njem so zbrani podatki o starejših muzikalijah iz različnih slovenskih nahajališč (Ljubljana, Novo mesto, Celje, Ptuj) in obsega okoli 1300 enot oz. ok. 1600 listkov, ki so opremljeni tudi z incipiti.

Obdobje nastajanja: 1980–1990
Skrbnik:

Stroka

muzikologija