Glasbeni rokopisi in tiski do 1800

  • Obdobje nastajanja

    od 1980

  • Skrbnik

    Tonja Čakš

  • Stroka

    Muzikologija

Opis zbirke

Zbirka v obliki listkovnega kataloga podaja opise rokopisov in tiskov do leta 1800, ki so se ohranili na Slovenskem. V njem so zbrani podatki o starejših muzikalijah iz različnih slovenskih nahajališč (Ljubljana, Novo mesto, Celje, Ptuj) in obsega okoli 1300 enot oz. ok. 1600 listkov, ki so opremljeni tudi z incipiti.