Ivana Maričić

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7114-5245

  • mlada raziskovalka
  • magistra muzikologije


+ 386 1 4706 181

ivana.maricic@zrc-sazu.siepistemologija, glasbeno zgodovinopisje, zgodovina muzikologije, glas, sodobne vokalne performativne prakse

Dekanjina nagrada Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2022)
Štipendija Erasmus+, Fakulteta za družbene in humanistične znanosti Univerze NOVA v Lizboni, Portugalska (september 2016 - januar 2017)

Ivana Maričić je leta 2021 magistrirala na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z nalogo Kriki in šepetanja: Vloga glasu v sodobni gledališki praksi (mentorja prof. dr. Gregor Pompe in red. prof. dr. Mladen Dolar). Še istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU. Leta 2022 je za svoje magistrsko delo prejela Dekanjino nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru svoje doktorske raziskave se posveča zgodovini historične muzikologije na Slovenskem od 1850 do 1960.

Občasno piše glasbene kritike in članke za časnik Delo ter portala Odzven in Kritika Slovenskega gledališkega inštituta.

Raziskovalna področja
Muzikologija H320