Naslov:
Zgodovina glasbe na Slovenskem IV. Glasba na Slovenskem med letoma 1918 in 2018
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija prinaša zgodovinski pregled glasbe na Slovenskem v 20. stoletju oz. v stoletju med letoma 1918 in 2018. Posamezna poglavja so zasnovana kronološko, v njih pa avtor in njegova sodelavca obravnavajo različne kompozicijske tehnike, slogovna obdobja in širše fenomene, povezane z zgodovino slovenske glasbe. Zgodovinska »pot« nas tako vodi od glasbene moderne, prek jasnejšega zavezanja novim tokovom (ekspresionizem, nova stvarnost, neoklasicizem, neobarok, dodekafonija), specifične situacije, povezane s težko vojno in povojno politično situacijo, povojnega preboja modernizma ter njegovega ohlajanja v obliki postmodernizma vse do sodobnega trenutka, ki naj bi ga po avtorjevem prepričanju zaznamoval predvsem vsesplošni pluralizem idej, žanrov in pristopov. V metodološkem pogledu je zgodovina v prvi vrsti zamišljena kot zgodovina glasbenih del, toda avtor nikoli ni povsem fenomenološko »čist«, obravnave posameznih del namreč pogosto poveže z drugimi zgodovinskimi ali družbenimi problematikami, s čimer riše širšo zgodovinsko fresko.

Še ...

Založnika

Založba ZRC • Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Soizdajatelj

Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

ISBN

978-961-06-0289-7

Specifikacija

trda vezava • 16,5 × 23,5 cm • 680 strani

Cena

29,90 EUR (redna)
23,92 EUR (klubska)