Naslov:
Zgodovina glasbe na Slovenskem II. Od konca 16. do izteka 18. stoletja
Urednika in avtorja:
Drugi avtorji:
Leto:
Jezik(i):
Opis

Zvezek prinaša zbrana besedila domačih strokovnjakov za razna področja glasbene zgodovine na Slovenskem v 17. in 18. stoletju. Knjiga je razdeljena na 17 poglavij, ki si v največji meri sledijo v kronološkem zaporedju obravnavanih vsebin. Splošnemu uvodu o glavnih razvojnih tokovih v obravnavanih stoletjih sledijo poglavja o glasbenih prizadevanjih knezoškofa Hrena, o skladateljih Isaacu Poschu, Gabriellu Pulitiju, Antoniu Tarsii in Janezu Krstniku Dolarju. Nadaljnja poglavja govorijo o koprski glasbeni kapeli v 17. stoletju, fenomenu Akademije ljubljanskih filharmonikov in o muziciranju v zasebnih krogih. Zadnji del knjige je posvečen skladatelju Jakobu Frančiški Zupanu, poglavjem o duhovni glasbi v 18. stoletju na področju današnje osrednje in vzhodne Slovenije, o glasbenem gledališču v Ljubljani, o glasbi za glasbila s tipkami in simfonični glasbi. Zaključna poglavja obravnavajo skladatelja Františka Josefa Benedikta Dusíka ter izdelovanje glasbil in orglarje v 17. in 18. stoletju.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0000-0

Specifikacija

trda vezava • 16,5 × 23,5 cm

Cena

v pripravi