Naslov:
Tri intabulacije motetov za glasbila s tipkami
Three Motet Intabulations for Keyboard Instruments
Avtor:
Drugi avtorji:
avtor znanstvenokritične izdaje Marko Motnik
Uredila Metoda Kokole
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Georgius Prenner, rojen okoli leta 1530 v Ljubljani, sodi med pomembne, a slabše poznane skladatelje 16. stoletja. Zvezek Supplementa 3 k že obstoječemu zvezku skladateljevih motetov (MAMS XXIV) prinaša tri izjemno zanimive historične obdelave prvotno vokalnih Prennerjevih kompozicij, ki so se ohranile v posebnih zapisih za glasbila s tipkami (t. i. orgelskih tabulaturah) v dveh rokopisnih zbirkah na Bavarskem in doslej niso bile poznane. Uvod prinaša tudi doslej neznane podatke o Prennerjevem življenju in delu. Avtor, dr. Marko Motnik, je pripravil sodobni glasbeni zapis oz. rekonstrukcijo v dveh sistemih, izčrpno uvodno razpravo ter revizijsko poročilo z uredniškimi opombami.

Kazalo vsebine

Uvod

Revizijsko poročilo

Faksimili

[1] Ave verum

[2] Conceptio est hodie

[3] Assumpta est Mari

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

979-0-709004-30-0

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 60 strani

Cena

8,00 EUR (redna)
6,00 EUR (klubska)