Title:
Tri intabulacije motetov za glasbila s tipkami
Three Motet Intabulations for Keyboard Instruments
Author:
Other authors:
author of the critical edition Marko Motnik
Edited by Metoda Kokole
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Georgius Prenner, rojen okoli leta 1530 v Ljubljani, sodi med pomembne, a slabše poznane skladatelje 16. stoletja. Zvezek Supplementa 3 k že obstoječemu zvezku skladateljevih motetov (MAMS XXIV) prinaša tri izjemno zanimive historične obdelave prvotno vokalnih Prennerjevih kompozicij, ki so se ohranile v posebnih zapisih za glasbila s tipkami (t. i. orgelskih tabulaturah) v dveh rokopisnih zbirkah na Bavarskem in doslej niso bile poznane. Uvod prinaša tudi doslej neznane podatke o Prennerjevem življenju in delu. Avtor, dr. Marko Motnik, je pripravil sodobni glasbeni zapis oz. rekonstrukcijo v dveh sistemih, izčrpno uvodno razpravo ter revizijsko poročilo z uredniškimi opombami.

Georgius Prenner, born around 1530 in Ljubljana, is a less known but important sixteenth century composer. The Supplementa 3 is an addition to the volume XXIV of the series Monumenta artis musicæ Sloveniæ containing Prenner's motets. It brings three yet unknown and historically interesting adaptations of original vocal pieces for keyboard instruments (in the so called organ tablature) that survived in two Bavarian manuscript anthologies. The introductory text contains some yet unknown details on the composer's life and work. The author of the edition, Dr Marko Motnik, contributed his realization of pieces in modern notation in two systems, an exhaustive introduction and editorial explanations and comments.

Table of content

Uvod

Revizijsko poročilo

Faksimili

[1] Ave verum

[2] Conceptio est hodie

[3] Assumpta est Mari

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

979-0-709004-30-0

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 60 pages

Price

8,00 EUR (Regular)
6,00 EUR (Club)