The Letters of Count Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz to his Father (1734–1738). Digital Edition

Uredili: Gabriele Haug-Moritz, Metoda Kokole
Leto: 2020


Kritična in komentirana izdaja malo znanega primarnega vira iz 18. stoletja priča o značilnem kavalirskem potovanju tistega časa. To je 34 pisem, ki jih je plemeniti popotnik grof Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz (1714–1762) v času med novembrom 1734 in decembrom 1738 poslal svojemu očetu v notranjeavstrijsko prestolnico Gradec. Pisma se danes nahajajo v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu v okviru družinskega fonda grofov Attems (Familienarchiv Attems, Briefe des Grafen Ignaz Attems, K. 19, H. 87). Ohranjena korespondenca ni le pomemben vir o Attemsovem izobraževanju temveč prinaša tudi bogastvo zgodovinskih informacij o tedanjem vsakdanu – poteh, transportu, cenah, prenočiščih, pa tudi zdravju, oblačilih, šolanju, verskih zadevah, ekonomiji, prinaša pa tudi opise najpomembnejših turističnih atrakcij ter čudes tistega časa. Nadalje pisec očetu pošilja tudi sveže novice iz političnega sveta ter mu ne pozabi poročati tudi o nekaterih obiskih glasbenih prireditev, koncertov, plesov in opernih predstav. Pričujoča spletna izdaja prinaša digitalizirane originale pisem, diplomatski prepis in študije.Ključne besede
18. st.
Evropa
glasba
idejna zgodovina
Ignaz Maria von Attems
kavalirsko potovanje
pisma
prometna infrastruktura
umetnost
vsakdanje življenje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR