Naslov:
Tartini »maestro« narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem. Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 7. in 8. aprila 2001 v Piranu
Tartini "maestro delle nazioni" e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII. Atti del convegno internazionale del 7 e 8 aprile 2001 in Pirano
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V zborniku je devet člankov, ki se nanašajo na delo v Piranu rojenega skladatelja in kulturno zgodovino naših primorskih mest. Prikazani so nekateri novi zgodovinski podatki o gospodarstvu, kulturi in umetnostnih spomenikih Tartinijevega časa v primorskih mestih, večina prispevkov pa se neposredno navezuje na Tartinijevo delo: preučujejo analizo izbranih skladb, izvajalsko prakso Tartinijevih del, analizo njegove korespondence in Tartinijevo filozofsko misel. Najdemo še članka o Tartinijevi usodi v Franciji in odnosu med ustvarjalnostjo Giuseppa Tartinija in Luigija Dallapiccole.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-56-1

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 140 strani