Title:
Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem. Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 7. in 8. aprila 2001 v Piranu
Tartini "maestro delle nazioni" e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII. Atti del convegno internazionale del 7 e 8 aprile 2001 in Pirano
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V zborniku je devet člankov, ki se nanašajo na delo v Piranu rojenega skladatelja in kulturno zgodovino naših primorskih mest. Prikazani so nekateri novi zgodovinski podatki o gospodarstvu, kulturi in umetnostnih spomenikih Tartinijevega časa v primorskih mestih, večina prispevkov pa se neposredno navezuje na Tartinijevo delo: preučujejo analizo izbranih skladb, izvajalsko prakso Tartinijevih del, analizo njegove korespondence in Tartinijevo filozofsko misel. Najdemo še članka o Tartinijevi usodi v Franciji in odnosu med ustvarjalnostjo Giuseppa Tartinija in Luigija Dallapiccole.

Proceedings of the international conference held in Piran in 2001, and organized by the Institute of Musicology. Included are the articles of the following contributors: Luisa Antoni, Enrico Careri, Luca Del Fra, Marc Desmet, Giovanni Guanti, Darja Mihelič, Pierluigi Petrobelli, Vanessa Ruggeri, Helena Seražin.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-56-1

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 140 pages

Price

not for sale