Naslov:
Spomeniki slovenske glasbe. 25 let Muzikološkega inštituta / Gallus, Posch, Puliti, Dolar, Tarsia
Monumenta artis musicæ Sloveniæ. 25 years of the Institute of Musicology / Gallus, Posch, Puliti, Dolar, Tarsia
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zgoščenka je nastala ob 25. obletnici Muzikološkega inštituta ZRC SAZU. Izhodišče izbora skladb na zgoščenki predstavljajo predvsem znanstvenokritične izdaje spomenikov slovenske glasbe v zbirki Monumenta artis musicæ Sloveniæ. Predstavljena so nekatera dela skladateljev Jacoba Gallusa, Isaaca Poscha, Gabriela Pulitija, Janeza Krstnika Dolarja in Antonia Tarsie.

Založnika

Založba ZRC • Radio Slovenija

ISBN

Specifikacija

CD-plošča • 63 min, 5 s • spremna knjižica (8 str.)