Title:
Spomeniki slovenske glasbe. 25 let Muzikološkega inštituta / Gallus, Posch, Puliti, Dolar, Tarsia
Monumenta artis musicæ Sloveniæ. 25 years of the Institute of Musicology / Gallus, Posch, Puliti, Dolar, Tarsia
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing Houses

Založba ZRC • Radio Slovenija

ISBN

Specifications

CD • 63 min, 5 s • booklet (8 p.)

Price

not for sale