Naslov:
Moteti
Motets
Avtor:
Drugi avtorji:
transkribiral, revidiral in uvod napisal Jože Sivec
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Georgius Prenner je najstarejši glasbeni ustvarjalec, ki je izšel iz slovenskega etničnega prostora in o čigar opusu si lahko ustvarimo povsem konkretno podobo. Rodil se je kmalu po letu 1500 v Ljubljani. Deloval je v Pragi, na Dunaju in na Spodnjem Avstrijskem. Njegova glasbena ustvarjalnost je v celoti veljala motetu: v pričujočem zvezku je zbranih 39. Izdaja Prennerjeve glasbe v sodobnem notnem zapisu je opremljena z uvodom o skladatelju in njegovem delu ter z revizijskim poročilom, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnikov.

Založnik

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

86-7131-085-X

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 322 strani

Cena

ni več na zalogi