Title:
Moteti
Motets
Author:
Other authors:
transcription, revision and introduction by Jože Sivec
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Georgius Prenner je najstarejši glasbeni ustvarjalec, ki je izšel iz slovenskega etničnega prostora in o čigar opusu si lahko ustvarimo povsem konkretno podobo. Rodil se je kmalu po letu 1500 v Ljubljani. Deloval je v Pragi, na Dunaju in na Spodnjem Avstrijskem. Njegova glasbena ustvarjalnost je v celoti veljala motetu: v pričujočem zvezku je zbranih 39. Izdaja Prennerjeve glasbe v sodobnem notnem zapisu je opremljena z uvodom o skladatelju in njegovem delu ter z revizijskim poročilom, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnikov.

A critical edition of 39 motets for three to seven voices.

Publishing House

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

86-7131-085-X

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 322 pages

Price

10,60 EUR (Regular)
7,90 EUR (Club)