Naslov:
Missa Villana. Druga izdaja
Missa Villana. Second Edition
Avtor:
Drugi avtorji:
spartiral, revidiral in uvod napisal Mirko Cuderman
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Kmetiška maša v Kamniku rojenega in na Dunaju delujočega baročnega komponista J. K. Dolarja (1621–1673) je ponatis že pošle izdaje iz leta 1984. Kljub skromnejši izvajalski zasedbi – zbor (sopran 1, 2, alt, tenor 1, 2, bas), godala in continuo – maša razodeva vse odlike avtorjevih monumentalnih skladb. Izdajo glasbe v sodobnem notnem zapisu komentirata uvod in revizijsko poročilo, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnika.

Založnik

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

86-7131-091-4

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 155 strani