Title:
Missa Villana. Druga izdaja
Missa Villana. Second Edition
Author:
Other authors:
reconstruction, revision and introduction by Mirko Cuderman
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Kmetiška maša v Kamniku rojenega in na Dunaju delujočega baročnega komponista J. K. Dolarja (1621–1673) je ponatis že pošle izdaje iz leta 1984. Kljub skromnejši izvajalski zasedbi – zbor (sopran 1, 2, alt, tenor 1, 2, bas), godala in continuo – maša razodeva vse odlike avtorjevih monumentalnih skladb. Izdajo glasbe v sodobnem notnem zapisu komentirata uvod in revizijsko poročilo, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnika.

A critical edition of Dolar's Missa villana, based on a manuscript source. The editor provides a critical commentary, and discusses the characteristics of music.

Publishing House

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

86-7131-091-4

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 155 pages

Price

not for sale