Naslov:
Missa pastorale op. 93
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

L. F. Schwerdt (1770 do 1777 – 1854) je po prihodu v Ljubljano ok. leta 1806 deloval kot pevec v kapeli ljubljanske stolnice, učitelj tamkajšnje glasbene šole in kasneje kot kapelnik pri sv. Jakobu. Po letu 1828 je deloval tudi v drugih krajih, od leta 1848 pa spet v Ljubljani. Njegove danes znane skladbe so se v rokopisu ali prepisih ohranile v večjih arhivih in knjižnicah. Rokopis Misse pastorale op. 93 hrani glasbeni arhiv ljubljanske stolnice. Verjetno je maša nastala med letoma1807 in 1810. Namenjena je bila izvedbi v božičnem času:vsebuje stavke mašnega ordinarija in del mašnega proprija. Izvajalski sestav je značilen za razmere v ljubljanski stolnici na začetku 19. stoletja: poleg pevskih glasov so tu še par flavt in clarinov s timpani ter godala brez viol. Sodobna notna izdaja maše je opremljena z revizijskim poročilom, dopolnjujeta pa jo še dve faksimilirani strani izvirnika.

Kazalo vsebine

Revizijsko poročilo / Editorial Notes

Faksimila / Facsimiles

MISSA PASTORALE OP. 93

Kyrie eleison

Gloria

Credo

Offertorium

Sanctus

Benedictus

Agnus Dei

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-20-1

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 202 strani