Title:
Missa pastorale op. 93
Author:
Other authors:
Edited by Zoran Krstulović
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

L. F. Schwerdt (1770 do 1777 – 1854) je po prihodu v Ljubljano ok. leta 1806 deloval kot pevec v kapeli ljubljanske stolnice, učitelj tamkajšnje glasbene šole in kasneje kot kapelnik pri sv. Jakobu. Po letu 1828 je deloval tudi v drugih krajih, od leta 1848 pa spet v Ljubljani. Njegove danes znane skladbe so se v rokopisu ali prepisih ohranile v večjih arhivih in knjižnicah. Rokopis Misse pastorale op. 93 hrani glasbeni arhiv ljubljanske stolnice. Verjetno je maša nastala med letoma1807 in 1810. Namenjena je bila izvedbi v božičnem času:vsebuje stavke mašnega ordinarija in del mašnega proprija. Izvajalski sestav je značilen za razmere v ljubljanski stolnici na začetku 19. stoletja: poleg pevskih glasov so tu še par flavt in clarinov s timpani ter godala brez viol. Sodobna notna izdaja maše je opremljena z revizijskim poročilom, dopolnjujeta pa jo še dve faksimilirani strani izvirnika.

A critical edition of the work preserved in parts in the Ljubljana Cathedral library.

Table of content

Revizijsko poročilo / Editorial Notes

Faksimila / Facsimiles

MISSA PASTORALE OP. 93

Kyrie eleison

Gloria

Credo

Offertorium

Sanctus

Benedictus

Agnus Dei

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-20-1

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 202 pages

Price

not for sale