Naslov:
Kompendij koralnega petja. Rokopis 501 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto (znanstvenokritična elektronska objava vira s komentarji)
Compendium cantus choralis
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Kompendij koralnega petja, elektronska znanstvenokritična izdaja koralnega učbenika iz frančiškanskega samostana v Novem mestu, se poslužuje možnosti, ki jih nudi moderna spletna tehnologija. Vsebina kompendija je dostopna preko petih interaktivno povezanih nivojev: kot faksimile originala, kot diplomatski prepis, kot kritični prepis, kot prevod v slovenščino in v obliki sodobnega povzetka, ki je del spremne študije. S tem, ko so posamezni nivoji medsebojno povezani, je omogočen kritični odprti dostop do vsebine latinskega izvirnika.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-420-1

Specifikacija

internetna objava • html