Title:
Kompendij koralnega petja. Rokopis 501 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto (znanstvenokritična elektronska objava vira s komentarji)
Compendium cantus choralis
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Kompendij koralnega petja, elektronska znanstvenokritična izdaja koralnega učbenika iz frančiškanskega samostana v Novem mestu, se poslužuje možnosti, ki jih nudi moderna spletna tehnologija. Vsebina kompendija je dostopna preko petih interaktivno povezanih nivojev: kot faksimile originala, kot diplomatski prepis, kot kritični prepis, kot prevod v slovenščino in v obliki sodobnega povzetka, ki je del spremne študije. S tem, ko so posamezni nivoji medsebojno povezani, je omogočen kritični odprti dostop do vsebine latinskega izvirnika.

Compendium cantus choralis is a digital edition of a text book, critically and scientifically representing Plainchant in the Franciscan monastery of  Novo mesto; the edition is using the opportunity offered by modern web technology. The Compendium is accessible via five interactively linked levels: facsimile of the original, diplomatic transcription, critical transcription, Slovenian version, and updated summary being a part of the supporting study. With interlinking the levels, the access to a critical evaluation of the Latin original is made available. 

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-420-1

Specifications

internet publication • html

E-publications