Skip to main content
Klavirske skladbe 18. stoletja iz Novega mesta


Uredil: Radovan Škrjanc
Leto: 2012


Klavirske skladbe v tej izdaji so se ohranile kot del obsežnejšega učbenika za osvajanje osnov klavirske in orgelske igre, ki ga danes hrani Frančiškanski samostan v Novem mestu in je nastal v drugi polovici 18. stoletja na tleh današnje Slovenije. V izdaji je nanizanih 73 krajših skladb, ki so v okviru vsebinskih sklopov razporejene po naraščajoči zahtevnosti: od plesov, arij, sonat do preludijev in versetov. Izdaja do največje možne mere ohranja izvirno strukturo glasbenih del z vsemi posebnostmi, ki so značilnost časa, v katerem so nastale. Namen te izdaje je, da se učencem preko postopnega osvajanja tehničnega znanja hkrati omogoči tudi spoznavanje v preteklosti drugačnega glasbenega, predvsem harmonskega mišljenja. Izdajo je pripravil eden največjih poznavalcev klavirskega repertoarja, ki se je uporabljal in ustvarjal v 18. stoletju na Slovenskem. Izdaja je primerna za poučevanje na glasbenih šolah, saj poleg svoje glasbenodidaktične uporabnosti predstavlja orodje za spoznavanje starejšega repertoarja nacionalne glasbene dediščine.Kazalo vsebine

Predgovor

Plesne skladbe

 1. Menuet v C-duru
 2. Menuet v C-duru
 3. Menuet v C-duru
 4. Menuet v C-duru
 5. Menuet v F-duru
 6. Menuet v F-duru
 7. Menuet v C-duru
 8. Menuet v F-duru
 9. Menuet v D-duru
 10. Menuet v A-duru
 11. Menuet v C-duru
 12. Menuet v B-duru
 13. Menuet v C-duru
 14. Angleški ples v C-duru
 15. Nemški ples v F-duru
 16. Turški marš v C-duru
 17. Poloneza v B-duru
 18. Poloneza v B-duru
 19. Poloneza v G-duru


Arije

 1. Arija v C-duru
 2. Arija v C-duru
 3. Arija v G-duru
 4. Arija v G-duru
 5. Arija v G-duru
 6. Arija adagio v F-duru
 7. Arija v F-duru
 8. Arija v A-duru
 9. Arija allegro v F-duru


Pastoralne skladbe

 1. Bog pastirjev
 2. Pastirska pesem v G-duru
 3. Pastorella v C-duru
 4. Pastorella v C-duru
 5. Pastorella v D-duru
 6. Pastirska pesem v F-duru
 7. Adventna pridigarska pesem


Druge skladbe

 1. Skladba v C-duru
 2. Skladba v G-duru
 3. Mali koncert v C-duru
 4. Murki bas v C-duru
 5. Scherzo v G-duru
 6. Allegro v D-duru
 7. Adagio v D-duru
 8. Finale v C-duru


Enostavčne sonate

 1. Sonata v C-duru
 2. Allegro v C-duru
 3. Allegro v C-duru
 4. Andante v F-duru
 5. Allegretto v C-duru
 6. Andante v C-duru
 7. Skladba v C-duru
 8. Andante suave v C-duru
 9. Allegro v G-duru
 10. Allegro assai v G-duru


Večstavčna sonata

 1. Sonata v C-duru


Partita

 1. Partita v G-duru


Preludiji in verseti

 1. Preludij v G-duru
 2. Preludij v G-duru
 3. Preludij v D-duru
 4. Preludij v C-duru
 5. Preludij v d-molu
 6. Preludij v a-molu
 7. Preludij v C-duru
 8. Preludij v C-duru
 9. Preludij v C-duru
 10. Preludij v C-duru
 11. Preludij v C-duru
 12. Verset v C-duru
 13. Verset v C-duru
 14. Verset v C-duru
 15. Verset v C-duru
 16. Verset v G-duru
 17. Verset v D-duru
 18. Verset v C-duru
   Redna cena
18,00 €

Spletna cena
16,20 €


Ključne besede
arije
klavir
menueti
poloneze
preludiji
scherzi
sonate
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR