Naslov:
Isaac Posch, »diditus Eois Hesperiisque plagis – slavljen v deželah Zore in Zatona«. Zgodnjebaročni skladatelj na Koroškem in Kranjskem
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
ZRC 23
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjigo uvaja zgodovina raziskav o Isaacu Poschu. Osrednji del je razdeljen na tri področja: skladateljev življenjepis, analitično-komparativno študijo inštrumentalnih skladb zbirk Musicalische Ehrenfreudt (1618; vključuje tudi pretres pomena zbirke v primerjavi z drugimi zbirkami ‘variacijskih’ suit; posamezni plesi so predstavljeni tudi v plesni funkciji) in Musicalische Tafelfreudt (1621) ter predstavitev zbirke Harmonia concertans (1623) kot ene najzgodnejših v Nemčiji tiskanih zbirk monodičnih motetov. V zaključnem poglavju avtorica opredeljuje Poschevo mesto v slovenskem glasbenem zgodovinopisju in predlaga večje upoštevanje tega skladatelja v zgodovini avstrijske in nemške glasbe. Osrednje besedilo v šestih poglavjih spremljajo bibliografija, imensko kazalo in dodatki, med katerimi so transkripcije vseh arhivskih dokumentov in uvodnih besedil skladateljevih glasbenih zbirk.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-88-9

Specifikacija

trda vezava • 17,5 × 24,5 cm • 296 strani

Cena

ni več na zalogi