Title:
Isaac Posch, »diditus Eois Hesperiisque plagis – slavljen v deželah Zore in Zatona". Zgodnjebaročni skladatelj na Koroškem in Kranjskem
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 23
Keywords:
Language(s):
Description

Knjigo uvaja zgodovina raziskav o Isaacu Poschu. Osrednji del je razdeljen na tri področja: skladateljev življenjepis, analitično-komparativno študijo inštrumentalnih skladb zbirk Musicalische Ehrenfreudt (1618; vključuje tudi pretres pomena zbirke v primerjavi z drugimi zbirkami ‘variacijskih’ suit; posamezni plesi so predstavljeni tudi v plesni funkciji) in Musicalische Tafelfreudt (1621) ter predstavitev zbirke Harmonia concertans (1623) kot ene najzgodnejših v Nemčiji tiskanih zbirk monodičnih motetov. V zaključnem poglavju avtorica opredeljuje Poschevo mesto v slovenskem glasbenem zgodovinopisju in predlaga večje upoštevanje tega skladatelja v zgodovini avstrijske in nemške glasbe. Osrednje besedilo v šestih poglavjih spremljajo bibliografija, imensko kazalo in dodatki, med katerimi so transkripcije vseh arhivskih dokumentov in uvodnih besedil skladateljevih glasbenih zbirk.

A monograph on composer's life and work. It presents all the sources for the composer's biography, among which there are also several hitherto unknown, discusses his extant music in datail, and evaluates his contribution to the early 17th-century music.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-88-9

Specifications

hardback • 17,5 × 24,5 cm • 296 pages

Price

no longer available