Naslov:
Gregorijanski koral. Glasboslovni prikaz
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Gregorijanski koral ima v zgodovini glasbe posebno mesto: kot najstarejša zahodnoevropska glasba, ki ni obstajala le v ustnem izročilu, ampak tudi v pisnem, omogoča neposreden vpogled v glasbeno mišljenje srednjeveških obdobij; kot glasba, ki je bila poznana domala v vseh zahodnoevropskih deželah, pa predstavlja skupno osnovo evropske glasbene kulture. Knjiga je zasnovana kot muzikološka monografija s petimi poglavji. Prvo poglavje je oris srednjeveške liturgije, drugo prikaz tistega dela srednjeveške glasbene teorije, ki se je nanašal na sočasno enoglasje. V tretjem poglavju so na izboru koralnih spevov predstavljene koralne oblike in njihove slogovne značilnosti, v četrtem je kratek zgodovinski oris nastanka gregorijanskega korala, zadnje pa uvaja v študij srednjeveških nevmatskih pisav. Knjiga ima mnogo notnih ponazoril, ki so že sama zase kratka antologija gregorijanskega koral

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-85-4

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 24 cm • 260 strani