Title:
Gregorijanski koral. Glasboslovni prikaz
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Gregorijanski koral ima v zgodovini glasbe posebno mesto: kot najstarejša zahodnoevropska glasba, ki ni obstajala le v ustnem izročilu, ampak tudi v pisnem, omogoča neposreden vpogled v glasbeno mišljenje srednjeveških obdobij; kot glasba, ki je bila poznana domala v vseh zahodnoevropskih deželah, pa predstavlja skupno osnovo evropske glasbene kulture. Knjiga je zasnovana kot muzikološka monografija s petimi poglavji. Prvo poglavje je oris srednjeveške liturgije, drugo prikaz tistega dela srednjeveške glasbene teorije, ki se je nanašal na sočasno enoglasje. V tretjem poglavju so na izboru koralnih spevov predstavljene koralne oblike in njihove slogovne značilnosti, v četrtem je kratek zgodovinski oris nastanka gregorijanskega korala, zadnje pa uvaja v študij srednjeveških nevmatskih pisav. Knjiga ima mnogo notnih ponazoril, ki so že sama zase kratka antologija gregorijanskega koral

An introduction to medieval liturgical monody, discussing the structure of the liturgy, the basic concepts of medieval music theory, the genres of plainchant, the neumatic notation, and the stylistic features of singular plainchant genres.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-85-4

Specifications

paperback • 16,5 × 24 cm • 260 pages

Price

not for sale