Glasbeni barok na Slovenskem in evropska glasba

Baroque Music in Slovenia and European Music

Glasbeni barok na Slovenskem in evropska glasba. Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 13. in 14. oktobra 1994 v Ljubljani
Baroque Music in Slovenia and European Music. Proceedings from the international symposium held in Ljubljana on October 13th and 14th, 1994


Uredil: Ivan Klemenčič
Založnik: Založba ZRC
Leto: 1997


V zborniku so zbrane razprave, ki so bile predstavljene na mednarodnem simpoziju, posvečenem spominu na akademika Dragotina Cvetka (1911–1993). Poglavitna pozornost je veljala slovenskemu glasbenemu baroku, ki se je razvijal vzporedno s takrat napredno evropsko glasbo. To problematiko uvajata prispevka o estetski normiranosti in posebej o zgodnjebaročni problematiki (M. Bergamo, B. Bujić). Teme osrednjega dela zbornika segajo od razvojnih značilnosti baročnega obdobja s periodizacijo (I. Klemenčič) do ustvarjalnih prispevkov posameznih skladateljev (M. Kokole, B. Šinigoj, T. Faganel). Posebej je osvetljena problematika glasbenega poustvarjanja (J. Sivec, K. Bedina, E. Škulj). Interdisciplinarni vidik zajema področji slovenske literature in umetnostne zgodovine (J. Faganel, D. Prelovšek), mednarodni sega zlasti k bližnjim srednjeevropskim glasbenim kulturam (R. Flotzinger, J. Sehnal, K. Kos, S. Tuksar).

Ključne besede
baročna glasba
barok
evropska glasba
mednarodna posvetovanja
slovenska glasba
slovenska književnost
slovenska umetnost
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR