Naslov:
Glasbeni barok na Slovenskem in evropska glasba. Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 13. in 14. oktobra 1994 v Ljubljani
Baroque Music in Slovenia and European Music. Proceedings from the international symposium held in Ljubljana on October 13th and 14th, 1994
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V zborniku so zbrane razprave, ki so bile predstavljene na mednarodnem simpoziju, posvečenem spominu na akademika Dragotina Cvetka (1911–1993). Poglavitna pozornost je veljala slovenskemu glasbenemu baroku, ki se je razvijal vzporedno s takrat napredno evropsko glasbo. To problematiko uvajata prispevka o estetski normiranosti in posebej o zgodnjebaročni problematiki (M. Bergamo, B. Bujić). Teme osrednjega dela zbornika segajo od razvojnih značilnosti baročnega obdobja s periodizacijo (I. Klemenčič) do ustvarjalnih prispevkov posameznih skladateljev (M. Kokole, B. Šinigoj, T. Faganel). Posebej je osvetljena problematika glasbenega poustvarjanja (J. Sivec, K. Bedina, E. Škulj). Interdisciplinarni vidik zajema področji slovenske literature in umetnostne zgodovine (J. Faganel, D. Prelovšek), mednarodni sega zlasti k bližnjim srednjeevropskim glasbenim kulturam (R. Flotzinger, J. Sehnal, K. Kos, S. Tuksar).

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-46-3

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 223 strani