Title:
Glasbeni barok na Slovenskem in evropska glasba. Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 13. in 14. oktobra 1994 v Ljubljani
Baroque Music in Slovenia and European Music. Proceedings from the international symposium held in Ljubljana on October 13th and 14th, 1994
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Proceedings of the international conference held in Ljubljanain 1994, and organized by the Institute of Musicology. Included are the articles of the following contributors: Katarina Bedina, Marija Bergamo, France Bernik, Bojan Bujić, Jože Faganel, Tomaž Faganel, Rudolf Flotzinger, Ivan Klemenčič, Metoda Kokole, Koraljka Kos, Damjan Prelovšek, Jirí Sehnal, Boris Šinigoj, Joze Sivec, Edo Škulj, Stanislav Tuksar.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-46-3

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 223 pages

Price

not for sale