Naslov:
Arije in dueti
Arias and duets
Avtor:
Drugi avtorji:
transkribiral, revidiral in uvod napisal Radovan Škrjanc
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Skladateljsko delo Jakoba Frančiška Zupana sodi med vidnejše dosežke evropske cerkvene glasbe 18. in prve polovice 19. stoletja, ki je že med sodobniki uživalo velik ugled. Zupan se je rodil v Schröttnu na Zgornjem Štajerskem, odšel študirat v Gradec in se kasneje preselil v Kamnik. Tam je deloval kot glavni organist in vodja kora Marijine cerkve. Od petindvajsetih znanih skladb z Zupanovim nespornim avtorstvom (med njimi izgubljena uglasbitev Belina, prvega opernega libreta v slovenščini) je danes v celoti ohranjenih šestnajst. Sodobna notna izdaja Zupanovih arij in duetov je opremljena z uvodom o skladateljevem življenju in delu, revizijskim poročilom ter besedili skladb s prevodi, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnikov.

Založnik

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-06-5

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 122 strani