Title:
Arije in dueti
Arias and duets
Author:
Other authors:
transcription, revision and introduction by Radovan Škrjanc
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Skladateljsko delo Jakoba Frančiška Zupana sodi med vidnejše dosežke evropske cerkvene glasbe 18. in prve polovice 19. stoletja, ki je že med sodobniki uživalo velik ugled. Zupan se je rodil v Schröttnu na Zgornjem Štajerskem, odšel študirat v Gradec in se kasneje preselil v Kamnik. Tam je deloval kot glavni organist in vodja kora Marijine cerkve. Od petindvajsetih znanih skladb z Zupanovim nespornim avtorstvom (med njimi izgubljena uglasbitev Belina, prvega opernega libreta v slovenščini) je danes v celoti ohranjenih šestnajst. Sodobna notna izdaja Zupanovih arij in duetov je opremljena z uvodom o skladateljevem življenju in delu, revizijskim poročilom ter besedili skladb s prevodi, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnikov.

A critical edition of two settings of Regina Caeli, one Salve Regina, one Stabat Mater, Hymnus in D Egregie Doctor Paule, and 12 arias. All works are set for one or two voices and small ensemble with organ.

Publishing House

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISMN

M-709004-06-5

Specifications

paperback • 20 × 28 cm • 122 pages

Price

not for sale