Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Slogovna in kompozicijskotehnična raznolikost slovenske glasbe od leta 1918 do sodobnosti v luči družbenih sprememb
Sodelavci:
dr. Gregor Pompe
,
 
Trajanje:
1. januar 2016–31. december 2018
Opis

V okviru projekta bodo na Muzikološkem inštitutu:

1. zasnovani biografski orisi nekaterih skladateljev 20. stol., ki bodo osnova za njihove prikaze v Novem slovenskem biografskem leksikonu;

2. izbrani bodo reprezentativni segmenti opusov slovenskih skladateljev 20. stoletja (predvidoma bodo to skladatelji P. Ramovš, U. Krek, J. Matičič, Brina Jež in Nina Šenk), ki bodo podvrženi podrobnejši kompozicijski in estetski analizi. Rezultati analitičnih raziskav bodo interpretirani z osnovno hipotezo projekta o povezanosti med glasbo in širšim družbenim dogajanjem na Slovenskem.

Vodja projekta

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Muzikologija H320