Skip to main content

Knjižnica Muzikološkega inštitutaKnjižnica Muzikološkega inštituta se nahaja na Novem trgu 4 (2. nadstropje).

Uradne ure: ponedeljek in četrtek od 12h do 13h

Telefon: (01) 4706 203

E-pošta: tonja.caks@zrc-sazu.si


Inštitutska knjižnica deluje v sklopu Biblioteke SAZU, kjer obdelujejo glasbeno oziroma muzikološko literaturo in o njej posredujejo informacije v svojih katalogih. Knjižnica je namenjena raziskovalcem na inštitutu, odprta pa je tudi za javnost, zlasti glede tiste literature, ki morda ni na voljo v drugih splošnih in strokovnih knjižnicah. Knjige, periodične publikacije, notno in zvočno gradivo (LP plošče, zgoščenke in avdio kasete) so na inštitutu popisane v abecednem imenskem katalogu. Vsebinski vpogled v gradivo nudi tematski katalog Biblioteke SAZU, informacije o literaturi, dobavljeni po letu 1991, pa so dosegljive tudi prek vzajemne elektronske baze podatkov v sistemu COBISS (50100 – Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Muzikologija).

Del inštitutske knjižnice je tudi pridobljena Donacija prof. dr. Reinharda Strohma.
Prof. dr. Reinhard Strohm (Oxford, Velika Britanija) je leta 2003 Muzikološkemu inštitutu podaril 820 knjig, ki so bile do leta 2005 vključene v inštitutsko knjižnico in so razen periodičnih publikacij postavljene kot ločeni korpus na posebnih policah. Donacija obsega predvsem glasbene monografije, ob teh pa tudi vrsto jubilejnih zbornikov, notne izdaje, nekatere serijske publikacije, kataloge knjižnic in razstav, avkcijske kataloge in bibliografije.

18. avgusta leta 2008 je prof. Reinhard Strohm Muzikološkemu inštitutu daroval še dodatnih 488 zvezkov muzikološke literature, predvsem monografij, glasbenih partitur, periodike in nekaj zvočnega gradiva na zgoščenkah.
 
 
 
Leta 2007 smo v inštitutsko knjižnico uvrstili tudi knjige, ki jih je darovala  družina pokojnega predstojnika dr. Danila Pokorna.  Darovani korpus obsega predvsem dela iz slovenskega govornega področja in leksikalna dela.