Raziskave glasbene preteklosti na Slovenskem

Datum objave: 01. januar 2022

S 1. januarjem 2022 se začenja novo obdobje raziskovalnega programa P6-0004 Raziskave glasbene preteklosti na Slovenskem. Gre za  nadaljevanje edine dolgoročne in kontinuirane raziskovalne sheme v slovenski muzikologiji, ki v okviru vseh glasbenozgodovinskih obdobij pokriva temeljne raziskave tem, po eni strani povezanih z nacionalno glasbeno dediščino, po drugi pa vpetih v širši evropski okvir.

Več