Poti glasbenih rokopisov in tiskov v zgodnjem novem veku


Poti glasbenih rokopisov in tiskov v zgodnjem novem veku, tematska dvojna številka revije De musica disserenda (leto XI, zv. 1–2, 2015), prinaša 17 razprav muzikologov iz desetih evropskih držav, osnovanih na prispevkih predstavljenih na istoimenskem simpoziju v Ljubljani oktobra 2014, ki je bil prirejen v sodelovanju z Univerzo Jean-Monnet iz Saint-Etienna in pod okriljem HERA MusMig projekta. Uvodnemu prispevku Iaina Fenlona sledijo tri razprave o luteranskih zbirkah (Paweł Gancarczyk, Jan Baťa in Lars Berglund), naslednji dve se posvečata širjenju del Jacobusa Handla - Gallusa (Marc Desmet in Marko Motnik), medtem ko se naslednja večja skupina avtorjev (Ivano Cavallini, Michael Talbot, Tomasz Jeż, Marc Niubo, Rudolf Rasch in Vjera Katalinić) ukvarja s posamičnimi primeri, ki so grobo urejeni po kronološkem redu obravnavanega gradiva. Zbornik zaokrožuje vrsta poglavij iz tekočih raziskav slovenske nacionalne glasbene dediščine, prav tako urejenih po kronološkem zaporedju obravnavanih vsebin, ki so jih prispevali Klemen Grabnar, Radovan Škrjanc, Darja Koter, Vesna Venišnik in Maruša Zupančič.

Vsebina je dostopna tudi na portalu dLib in v sistemu OJS [http://ojs.zrc-sazu.si/dmd].