Skip to main content

Kritične izdaje stare glasbe med preteklostjo in prihodnostjo: ob štiridesetletnici zbirke Monumenta artis musicae Sloveniae

Datum objave: 06. junij 2023

Zbirka znanstvenokritičnih izdaj starejše glasbene dediščine našega prostora Monumenta artis musicae Sloveniae letos obeležuje štirideset let svojega obstoja. Prvi zvezek je izšel leta 1983 in do danes je izšlo 63 zvezkov v glavni seriji in štirje v podseriji Supplementa. Pri tem temeljnem poslanstvu Muzikološkega inštituta ZRC SAZU je sodelovala vrsta eminentnih slovenskih in tudi tujih muzikologov. V ponedeljek, 4. septembra 2023, bo Muzikološki inštitut to obletnico obeležil z dvodelnim dogodkom in sledečim koncertom. Vabljeni!